Megállapodások

Eseti megállapodás

ESETI  MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

                          

Amely létrejött egyrészről

Név:…………………………………………………………………………………...........................................,………….

 

Születési név:………………………………………………………………………………………………………...…………

 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………..…………

 

Szem.ig.szám:………………………………………………………………………………………………………..…………

 

Személyi azonosító jel:

 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………………………..…………

 

Adóazonosító:………………………………………………………………………………………………………………….

 

Képviseletében eljár:………………………………………………………………………………………………..., ……….

mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)

 

másrészről a TUTTO CASA Ingatlaniroda (Törvényes képviselő: Haffenscher Hajnalka Székhely: 2131 Göd, Erzsébet liget utca 19.  Nyilvántartási szám: 51505280, Adószám: 68272690-1-33, KSH szám: 68272690683123113) (továbbiakban Megbízott) között.

 

  1. A Megbízó megbízza a Megbízottat jelen szerződés 2. pontjában megjelölt, Megbízó ……………………tulajdonát képező  ingatlan eseti értékesítésével, mely megállapodás szerint Megbízott a Megbízóval egyeztetett időpontban az ingatlant a 3. pontban feltüntetett érdeklődőknek bemutathatja.

 

 

  1. Az ingatlan címe:

 

 

………………………………………………………………………………………Hrsz:……………..

 

 

 

3. Potenciális vevő, érdeklődő neve:..........................................................................................................................................

 

4. Az ingatlan Megbízó által megjelölt irányára:

 

 ....................................................... azaz:.....................................................................................................................................

 

 

 

5. Vegyes rendelkezések:

 

 

Megbízó kijelenti, hogy a tárgyi ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, illetve igazolja, hogy korlátlanul jogosult az ingatlan kezelésére, így jogosult a tulajdonos nevében és helyett eljárva a jelen szerződés megkötésére. Megbízó eljárásáért és nyilatkozatáért teljes felelősséggel tartozik.

 

A Megbízót terhelő közvetítési díj az ingatlan tényleges eladási árának 2,5 %-a, abban az esetben, ha a Megbízott egy vevőt sikerrel közvetít. (10 millió forint alatti értékű ingatlan esetén fix 300.000 Ft a közvetési díj)  Amennyiben Megbízó az ingatlannak csak résztulajdonosa, azonban a Megbízott közreműködésével a teljes ingatlan értékesítésre kerül, úgy Megbízó a teljes ingatlanra vetített vételár után köteles a jelen pont szerint megbízási díj megfizetésére.

 

A közvetítési díjat Megbízó az adásvételi előszerződés, vagy adásvételi szerződés megkötésekor a foglaló vagy vételár első részletének kézhezvételekor köteles megfizetni. A közvetítői díj megfizetésének késedelme esetén Megbízó köteles a Polgári Törvénykönyvben meghatározott összegű késedelmi kamatot is megfizetni a Megbízott részére.

A közvetítői díj magában foglalja Megbízott valamennyi felmerülő költségét is.

 

A megbízás akkor minősül teljesítettnek, ha a Megbízott által közvetített vevővel vagy annak hozzátartozójával a Megbízó adásvételi előszerződést vagy adásvételi szerződést köt, függetlenül attól, hogy az adásvétel teljesedésbe megy-e. A Megbízottnak a megbízási díj akkor is jár, ha Megbízó a jelen megbízás lejártát követő 365 naptári napon belül a Megbízott által közvetített vevővel köt a tárgyi ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződést vagy adásvételi szerződést.

Meg kell fizetnie továbbá a közvetítési díjat a Megbízónak, ha a Megbízott a jelen megállapodás szerint vevőt sikerrel közvetít, de valamely elővásárlásra jogosult él elővásárlási jogával.

 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

Kelt: .................................... 2019. év ...................... hó .......... napján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                                           ...................................................

Megbízó aláírása                                                                                 Megbízott részéről

Tutto Casa Ingatlaniroda

    2132 Göd, Erzsébet liget utca 19
    +36 30 316-5087
    hhajnalka.tc@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Családi ház
Téglalakás
Építési telek
Sorház
Panellakás
Ikerház
Üzlethelyiség
Birtok