Megállapodások

Eseti megállapodás

ESETI  MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

                          

Amely létrejött egyrészről

Név:…………………………………………………………………………………...........................................,………….

 

Születési név:………………………………………………………………………………………………………...…………

 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………..…………

 

Szem.ig.szám:………………………………………………………………………………………………………..…………

 

Személyi azonosító jel:

 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………………………..…………

 

Adóazonosító:………………………………………………………………………………………………………………….

 

Képviseletében eljár:………………………………………………………………………………………………..., ……….

mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó)

 

másrészről a TUTTO CASA Ingatlaniroda (Törvényes képviselő: Haffenscher Hajnalka Székhely: 2131 Göd, Erzsébet liget utca 19.  Nyilvántartási szám: 51505280, Adószám: 68272690-1-33, KSH szám: 68272690683123113) (továbbiakban Megbízott) között.

 

  1. A Megbízó megbízza a Megbízottat jelen szerződés 2. pontjában megjelölt, Megbízó ……………………tulajdonát képező  ingatlan eseti értékesítésével, mely megállapodás szerint Megbízott a Megbízóval egyeztetett időpontban az ingatlant a 3. pontban feltüntetett érdeklődőknek bemutathatja.

 

 

  1. Az ingatlan címe:

 

 

………………………………………………………………………………………Hrsz:……………..

 

 

 

3. Potenciális vevő, érdeklődő neve:..........................................................................................................................................

 

4. Az ingatlan Megbízó által megjelölt irányára:

 

 ....................................................... azaz:.....................................................................................................................................

 

 

 

5. Vegyes rendelkezések:

 

 

Megbízó kijelenti, hogy a tárgyi ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, illetve igazolja, hogy korlátlanul jogosult az ingatlan kezelésére, így jogosult a tulajdonos nevében és helyett eljárva a jelen szerződés megkötésére. Megbízó eljárásáért és nyilatkozatáért teljes felelősséggel tartozik.

 

A Megbízót terhelő közvetítési díj az ingatlan tényleges eladási árának 2,5 %-a, abban az esetben, ha a Megbízott egy vevőt sikerrel közvetít. (10 millió forint alatti értékű ingatlan esetén fix 300.000 Ft a közvetési díj)  Amennyiben Megbízó az ingatlannak csak résztulajdonosa, azonban a Megbízott közreműködésével a teljes ingatlan értékesítésre kerül, úgy Megbízó a teljes ingatlanra vetített vételár után köteles a jelen pont szerint megbízási díj megfizetésére.

 

A közvetítési díjat Megbízó az adásvételi előszerződés, vagy adásvételi szerződés megkötésekor a foglaló vagy vételár első részletének kézhezvételekor köteles megfizetni. A közvetítői díj megfizetésének késedelme esetén Megbízó köteles a Polgári Törvénykönyvben meghatározott összegű késedelmi kamatot is megfizetni a Megbízott részére.

A közvetítői díj magában foglalja Megbízott valamennyi felmerülő költségét is.

 

A megbízás akkor minősül teljesítettnek, ha a Megbízott által közvetített vevővel vagy annak hozzátartozójával a Megbízó adásvételi előszerződést vagy adásvételi szerződést köt, függetlenül attól, hogy az adásvétel teljesedésbe megy-e. A Megbízottnak a megbízási díj akkor is jár, ha Megbízó a jelen megbízás lejártát követő 365 naptári napon belül a Megbízott által közvetített vevővel köt a tárgyi ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződést vagy adásvételi szerződést.

Meg kell fizetnie továbbá a közvetítési díjat a Megbízónak, ha a Megbízott a jelen megállapodás szerint vevőt sikerrel közvetít, de valamely elővásárlásra jogosult él elővásárlási jogával.

 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

Kelt: .................................... 2019. év ...................... hó .......... napján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                                           ...................................................

Megbízó aláírása                                                                                 Megbízott részéről

Tutto Casa Ingatlaniroda

    2132 Göd, Erzsébet liget utca 19
    +36 30 316-5087
    hhajnalka.tc@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Téglalakás